Tin Tức ngành

download

Mời tham gia Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam năm 2021

 •   08/10/2021 03:40:37 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 5817/BCT-XTTM ngày 22/9/2021 của Bộ Công Thương về việc mời tham gia “Triển lãm trực tuyến Quốc tế Công nghiệp thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) năm 2021”. Thông qua nền tảng trực tuyến của Triển lãm Vietnam Foodexpo, doanh nghiệp có thể trưng bày sản phẩm, hiển thị các thông tin, hình ảnh doanh nghiệp trên gian hàng trực tuyến đồng thời cung cấp các giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận và kết nối với số lượng lớn các doanh nghiệp mua hàng, chuỗi cung ứng và phân phối thực phẩm trong nước và quốc tế.
Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2021

Quyết định phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2021

 •   01/10/2021 02:51:43 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Thông tư Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh về phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2021;Công văn số 2831/STC-HCSN ngày 27/9/2021 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 của Sở Công Thương.
Mời tham dự trực tuyến "Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"

Mời tham dự trực tuyến "Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế"

 •   01/10/2021 02:08:39 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ hoạt động lưu thông, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa bền vững, hiệu quả cần nhiều hơn những giải pháp căn cơ, bài bản mang tính chất dài hạn trong thời gian tới thông qua tăng cường hoạt động đối ngoại đa chiều. Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh đồng chủ trì, tổ chức "Hội nghị kết nối cung cầu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế".
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước, thuộc dự án Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước, thuộc dự án Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)

 •   01/10/2021 09:48:06 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước;Căn cứ Quyết định số 2087/QĐ-SCT ngày 28/9/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp Sàn giao dịch nông sản tỉnh Bình Phước, thuộc dự án: Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)Sở Công Thương Bình Phước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu trên, như sau:
Phối hợp khảo sát tình hình kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp

Phối hợp khảo sát tình hình kinh doanh và ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp

 •   15/09/2021 02:07:41 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 380/VECOM-VP ngày 29/6/2021 của Hiệp Hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc phối hợp khảo sát doanh nghiệp xây dựng Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử 2022.
Hình minh họa

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vận hành công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   09/09/2021 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý vận hành công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Áp dụng các giải pháp truy suất nguồn gốc sử dụng công nghệ QRCode (vCheck)

Áp dụng các giải pháp truy suất nguồn gốc sử dụng công nghệ QRCode (vCheck)

 •   08/09/2021 01:58:05 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Sở Công Thương nhận được Công văn số 285/BPC-SME ngày 26/8/2021 của Viettel Bình Phước về việc giới thiệu về giải pháp truy suất nguồn gốc sử dụng công nghệ QRCode (vCheck).Truy suất nguồn gốc sử dụng công nghệ vCheck là giải pháp do Viettel cung cấp, ứng dụng trên nền tảng công nghệ QRCode, cho phép khách hàng khởi tạo thông tin, sinh mã tem QRCode và quản trị các tính năng truy suất nguồn gốc, bảo hành, chống hàng giả.
Phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026

Phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026

 •   07/09/2021 01:57:43 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 30/8/2021, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, giai đoạn 2021- 2026, và các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi lễ.
download

Mời tham dự “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”

 •   31/08/2021 08:42:03 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 880/TMĐT-TTPT ngày 25/8/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương về việc mời tham dự “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”.Theo đó, Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức “Khóa đào tạo kinh doanh trên sàn thương mại điện tử giảm thiểu những bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19 cho doanh nghiệp do nữ làm chủ”.
images

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công Thương”

 •   26/08/2021 08:26:26 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 01/02/3021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, địa phương thông minh và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Phước năm 2021; Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn Công nghệ thông tin năm 2021; Quyết định số 1379/QĐ-SCT ngày 30/6/2021 về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)”; Quyết định số 1530/QĐ-SCT ngày 16/7/2021 về việc Phê duyệt chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công Thương” thuộc dự án “Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)”; Quyết định số 1532/QĐ-SCT ngày 16/7/2021 về việc Phê duyệt chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công Thương” thuộc dự án “Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)”.Quyết định số 1604/QĐ-SCT ngày 26/7/2021 về việc Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công Thương” thuộc dự án “Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)”; Báo cáo số 10/BC-KQLCN ngày 12/8/2021 của Công ty TNHH MTV CSTEK về việc Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Duy trì và mở rộng hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công Thương” thuộc dự án “Duy trì và mở rộng tiện ích hệ thống quản lý dữ liệu ngành Công thương (giai đoạn 2)”.
Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   12/08/2021 03:43:28 PM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay53
 • Tháng hiện tại50,143
 • Tổng lượt truy cập4,018,170
Thuốc nam trị tiểu đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây