Thương mại

Địa phương với Chương trình tăng tốc xuất khẩu nông sản

BÙ GIA MẬP Huyện đầu tiên làm Chương trình hấp dẫn Nông nghiệp sạch xuất khẩu

 •   22/07/2022 07:40:00 AM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Bù Gia Mập là Huyện đầu cùng phía Bắc của tỉnh Bình Phước, với diện tích tự nhiên (106.465 ha) lớn nhất thứ hai sau Bù Đăng, mang đặc trưng nông lâm nghiệp và rừng Quốc gia gắn với đa dạng loại hình du lịch sinh thái. Xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong tình hình mới, Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 26/01/2021 về đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp sạch và UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện xuyên suốt các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Sản xuất nông sản phục vụ thị trường xuất khẩu và trong nước không chỉ là lợi thế của Huyện về Quy mô vùng trồng mà còn tiềm năng Thỏa mãn các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế về điều kiện đối với vùng trồng xuất khẩu. Doanh nghiệp địa phương thường nhìn nhận Bù Gia Mập ở xa trung tâm đô thị để có thể thuận lợi phát triển nông nghiệp nhưng nhiều Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhìn nhận Bù Gia Mập có khả năng hoàn thiện Chuỗi giá trị xuất khẩu nông sản từ gốc của những vấn đề khó khăn nhất hiện nay đó là vùng trồng có quy mô đủ lớn, đáp ứng hiệu quả kinh tế và thương mại quốc tế và còn có thể quy hoạch phát triển toàn diện theo định hướng của Đảng bộ và UBND huyện Bù Gia Mập.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

Binh Phuoc: INDUSTRIAL CLUSTERs specializing in the production of Cashew and Wood Products

 •   21/07/2022 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 730
 •   Phản hồi: 1
Recently, Binh Phuoc province has made efforts to restructure its industries, fields and products from cashew trees (e.g. cashew nuts, cashew nut shell oil, cashew wood-based pellets) and forest trees (including imported timber) towards deep processing, enhancing added value and boosting exports of cashew and wood products. The province’s export turnover in 2021 reached 3.5 billion USD, of which these two main groups of cashew and wood products accounted for 41% of the province’s total export turnover. The two groups require new adaptation to the technological development and the needs of changing consumers, in order to maximize the potential and strengths of cashew trees and forest trees. In June 2022, the Standing Board of Binh Phuoc Provincial Party Committee approved the vision, goals and adaptive solutions for the period 2022–2025, orientation to 2030 in accordance with Resolution No. 01-NQ/TU on October 22, 2020 of the 11th Congress of Binh Phuoc Provincial Party Committee (period 2020–2025) that identified 03 key tasks: forming planting areas, deep processing and linkage chains of export-oriented products.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

78% lượng Tra cứu cổng Công Thương Bình Phước từ 4 Thị trường lớn

 •   20/07/2022 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 1046
 •   Phản hồi: 0
Bốn thị trường xuất khẩu lớn nhất và tiềm năng của Bình Phước là Đức, Mỹ, Canada, và Trung Quốc. Chính vì thế những người quan tâm đến ngành Công Thương của Bình Phước chiếm tới 78% lượng truy cập vào trang Website thông tin chính thức của Sở Công Thương, số còn lại chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc Châu Âu khác. Bởi vậy, cổng Thông tin Cơ hội gia nhập thị trường Nông sản ngoài nước tại Website của Sở Công Thương (www.socongthuongbp.com.vn) sẽ phát huy tối đa cơ hội của địa phương cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng như phục vụ tốt nhất cho khách hàng nhập khẩu và đầu tư tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thành lập Tổ biên tập thị trường nước ngoài

Sở Công Thương Bình Phước và Hướng đi xuất khẩu Sầu Riêng từ Tỉnh

 •   19/07/2022 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 937
 •   Phản hồi: 0
Xuất khẩu quả Sầu Riêng tươi được trồng ở Việt Nam vào Thị trường Trung Quốc đã chính thức được mở cửa trong tháng 7/2022 thông qua Nghị định thư về Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả Sầu Riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên, để xuất khẩu được Sầu Riêng thì người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn phải chuẩn bị rất nhiều bước kỹ lưỡng và tốn kém để không chỉ cơ quan chức năng Trung Quốc cho phép nhập khẩu lô hàng tuân thủ Nghị định thư trên và nhiều quy định nhập khẩu nông sản khác có liên quan, được nhà nhập khẩu Trung Quốc chấp nhận theo hợp đồng xuất nhập khẩu mà còn người tiêu dùng nước này hài lòng với chất lượng sản phẩm. Nghị định thư không xác lập việc Sầu Riêng được trồng ở tỉnh Bình Phước có thể xuất khẩu ngay nếu chưa đạt Yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả Sầu Riêng; trong khi đó để quả Sầu Riêng được kiểm dịch phải trải qua rất nhiều thủ tục, bước chuẩn bị và đầu tư bài bản mới đáp ứng được quá trình đăng ký xuất khẩu vào Trung Quốc thông qua Bộ NN&PTNT Việt Nam. Không thể bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu quả Sầu Riêng được trồng ở Bình Phước hoặc chậm tiến độ xuất khẩu hoặc xuất khẩu không đạt hiệu quả cao nhất, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đồng hành cùng cộng đồng cụ thể hóa Nghị định thư này và toàn bộ quy định nhập khẩu nông sản khác có liên quan ở cả phía Việt Nam và Trung Quốc thành các bước đi chiến lược, bền vững, hiệu quả trước khi nhiều nông sản khác được mở cửa vào Thị trường Trung Quốc.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

BINH PHUOC depending on Climate Change that requires its adaptation

 •   18/07/2022 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 1231
 •   Phản hồi: 0
Climate change has really taken place in Binh Phuoc province both qualitatively and quantitatively, so far there has been no report mentioning that climate change has beneficial effects in the province. With the active contribution of industry and trade sectors to local socio-economic development, the sectors strongly depend on climate change because the local processing industry of the agricultural products accounts for a large proportion. Therefore, not only the province’s agriculture sector but also the industry and trade sectors also need specific strategies to adapt to climate change and accelerate the sustainable development of the sectors in the long term.
Vai trò của Ngành điều Bình Phước đối với COP26

Công Thương Bình Phước phụ thuộc vào Biến đổi khí hậu và sự thích ứng

 •   17/07/2022 12:38:00 PM
 •   Đã xem: 1088
 •   Phản hồi: 0
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã thực sự xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước về cả định tính và định lượng, đến nay chưa có báo cáo nào đề cập BĐKH tác động có lợi trên địa bàn tỉnh. Với sự đóng góp tích cực của ngành Công Thương vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Ngành này đang phụ thuộc rất mạnh vào sự BĐKH do tỷ trọng lớn của các lĩnh vực chế biến nông sản trên địa bàn trong cấu trúc của Ngành. Bởi vậy, không chỉ trực tiếp là ngành Nông nghiệp của tỉnh mà ngành Công Thương cũng cần có cần một chiến lược cụ thể để thích ứng với BĐKH và tăng tốc phát triển ngành bền vững trong dài hạn.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

BINH PHUOC: Industrial Cluster Development Planning to improve the local economic capacity

 •   16/07/2022 11:04:00 PM
 •   Đã xem: 582
 •   Phản hồi: 0
From 2021, industrial clusters in Binh Phuoc have attracted domestic investors, and only about ten industrial clusters have been established. Developing local industrial clusters is both a goal and a solution to promote the development of the processing and manufacturing industry; support small and medium private enterprises in the province; ensure an attractive environment for production, business and export in order to adapt to the new situation. This is the basis for forming a specialized industrial cluster for processing cashew nuts, food and wood products as well as completing the export value chains according to new international standards. Industrial cluster development planning is both a requirement of the local government to ensure maximum efficiency per unit of land used, as well ensure social capital for development investment, quickly complete the planned area with investment projects that best serve the province’s society and economic development goals in the medium and long term.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Sở Công Thương Bình Phước cơ cấu lại giải pháp ưu tiên để tăng cường Chỉ số năng lực DDCI 2022

 •   15/07/2022 11:22:00 PM
 •   Đã xem: 3068
 •   Phản hồi: 0
Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Bình Phước năm 2021 (DDCI) vừa được công bố lần đầu tiên, dựa trên kết quả khảo sát các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo đó, Sở Công Thương được xếp ở vị trí cạnh tranh cao thứ 10 (mức khá) trong tổng số 14 sở, ban ngành được đánh giá xếp hạng. Từ kết quả khảo sát, Sở được đánh giá ở 8 mặt cơ bản gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí không chính thức; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Tính năng động, sáng tạo và hiệu quả hoạt động; và Vai trò của người đứng đầu Sở, ban, ngành.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

BINH PHUOC: 71 enterprises registered to export local agro-products to China

 •   14/07/2022 04:55:00 PM
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
With about 500 enterprises in Binh Phuoc province participating in the global export market, more than 70 enterprises have registered to export their processed agro-products to the Chinese market. Local export products include cashew, coffee, tapioca, animal feed, rubber, gloves, condoms, mattresses, pillows, fabrics, yarns, garments and accessories, shoes and accessories, plastic, wood, mechanical and other products. Due to the strict requirements of the Chinese Government on importing agro-products, Binh Phuoc’s agro-products that must be registered for export to this market are mainly made from cashew kernels and other spices.
Sở Công Thương tỉnh Bình Phước thành lập Tổ biên tập thị trường nước ngoài

BÌNH PHƯỚC: 71 Công ty Đăng ký xuất khẩu Nông sản vào Trung Quốc

 •   14/07/2022 12:14:00 PM
 •   Đã xem: 975
 •   Phản hồi: 0
Với khoảng 500 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước tham gia thị trường xuất khẩu thì có hơn 70 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu nông sản sau chế biến vào thị trường Trung Quốc. Số còn lại xuất khẩu các loại sản phẩm từ: hạt điều, cà phê, củ mì, thực phẩm chăn nuôi, mủ cao su, găng tay, bao cao su, nệm gối, vải, sơ sợi, may mặc và phụ liệu, giầy và phụ liệu, nhựa, gỗ, cơ khí và nhiều loại sản phẩm khác. Do yêu cầu chung của Chính phủ Trung Quốc về nhập khẩu nông sản thì sản phẩm nông của Bình Phước đăng ký xuất khẩu vào thị trường này chủ yếu là các sản phẩm chế biến từ hạt điều và gia vị khác.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

BÌNH PHƯỚC: Phương án phát triển CỤM CÔNG NGHIỆP tăng Khả năng lấp đầy

 •   13/07/2022 12:42:00 PM
 •   Đã xem: 871
 •   Phản hồi: 0
Từ năm 2021, các cụm công nghiệp (CCN) ở Bình Phước bắt đầu hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và gần 10 cụm công nghiệp được thành lập. Phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh vừa là mục tiêu vừa là giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân vừa và nhỏ trên địa bàn; đảm bảo môi trường cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm chế biến của tỉnh thích ứng trong tình hình mới; làm cơ sở cho việc hình thành CCN chuyên biệt dành cho chế biến các sản phẩm từ hạt điều, gỗ và thực phẩm xuất khẩu cũng như hoàn thiện chuỗi giá trị xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế mới ngay trên địa bàn. Một phương án phát triển CCN vừa là yêu cầu đối với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả trên một đơn vị diện tích sử dụng đất, vừa là phương án đảm bảo nguồn vốn xã hội đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng kinh doanh hiệu quả, nhanh chóng lấp đầy diện tích được quy hoạch với những dự án đầu tư phục vụ tốt nhất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ở trung và dài hạn.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

Extracted cashew shell oil in Binh Phuoc attracts foreign capital

 •   13/07/2022 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
There has been a certain positive correlation between the cashew industry of Binh Phuoc Province and the Emission Reduction Commitments at the 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26). This finding is especially attractive to domestic and foreign investors interested in the province’s cashew industry, exploiting the strengths of the oil products extracted from both the hard shell and the silk shell of cashew nuts. Such a product that was previously considered as a by-product is tending to become one of the key products, due to the international advancement of science and technology, the oil extracted from cashew nut shells in the province is gradually exploited the highest effective use of this product. Along with the emission reduction feature when gradually replacing the role of Diesel oil in several fields, the oil extracted from cashew nut shells in Binh Phuoc Province is attracting foreign capital. This demand becomes a new wave of investment into the province with high competitiveness in terms of technology, high-skilled human resources and especially the ability to link planting areas of cashew trees to form a sustainability production - export value chain in the province.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Dầu chiết xuất từ vỏ Hạt điều ở Tỉnh Bình Phước hấp dẫn vốn ngoại

 •   12/07/2022 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 1228
 •   Phản hồi: 0
Ngành điều Tỉnh Bình Phước và các Cam kết giảm thiểu phát thải tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 (COP26) có sự tương quan nhất định một cách tích cực. Phát hiện này đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến ngành điều của Tỉnh, khai thác thế mạnh từ sản phẩm Dầu chiết xuất từ cả vỏ cứng và vỏ lụa của Hạt điều. Thứ sản phẩm mà trước đây được coi là phụ phẩm đang có khuynh hướng trở thành một trong các chính phẩm, do có sự tiến bộ của khoa học và công nghệ quốc tế làm cho Dầu chiết xuất từ vỏ Hạt điều ở Tỉnh dần khai thác tối đa hiệu quả sử dụng sản phẩm này. Cùng với đặc tính giảm thiểu phát thải khi thay thế dần vai trò của dầu Diezel trong một số lĩnh vực, Dầu chiết xuất từ vỏ Hạt điều ở Tỉnh Bình Phước đang hấp dẫn vốn ngoại. Nhu cầu này trở thành làn sóng đầu tư mới vào Tỉnh với khả năng cạnh tranh cao về trình độ công nghệ, nguồn nhân lực kỹ thuật cao và đặc biệt khả năng liên kết vùng trồng hình thành nên chuỗi giá trị sản xuất – xuất khẩu bền vững trên địa bàn Tỉnh.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

BINH PHUOC’s deep processing of products from cashew trees requires specialized processing centers

 •   12/07/2022 08:59:00 AM
 •   Đã xem: 726
 •   Phản hồi: 0
On July 9, 2022, according to Mr. Akaida, a JICA expert from Japan "cashew nuts from Binh Phuoc Province are famous around the world because they are delicious," he said. This is not a new message, but once again it affirms that the Japanese maintain their faith and love for the inherent characteristics of cashew kernels grown and processed in Binh Phuoc Province. Maintaining the inherent characteristics that are contributed by the land of Binh Phuoc in each local branded cashew product will make the cashew industry great again, adding to the trust of other countries. Currently, the nutritional role of cashew nuts has not changed, but domestic and foreign consumption trends as well as many import countries’ cashew import standards have changed, even often changing in the direction of tightening. Such a change indirectly requires the centralized processing zones of the cashew industry in Binh Phuoc in order to satisfy the international requirements of cashew nut import in the current new situation.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

BÌNH PHƯỚC chế biến sâu sản phẩm từ cây điều cần Trung tâm chế biến

 •   11/07/2022 07:08:00 AM
 •   Đã xem: 1058
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/7/2022, Ông Akaida, một chuyên gia JICA Nhật Bản, phát biểu “Hạt điều của Tỉnh Bình Phước nổi tiếng Thế giới vì độ thơm ngon đặc biệt của nó”. Đây là thông điệp không mới nhưng lại một lần nữa khẳng định người Nhật duy trì niềm tin yêu đối với đặc trưng vốn có của nhân Hạt điều được trồng và chế biến tại tỉnh Bình Phước. Duy trì được đặc trưng vốn có do vùng đất Bình Phước đem lại ở mỗi sản phẩm Hạt điều mang thương hiệu địa phương sẽ làm cho ngành Điều lớn mạnh trở lại, thêm niềm tin yêu của nhiều quốc gia khác ngoài Nhật Bản. Hiện nay, vai trò dinh dưỡng của Hạt điều không thay đổi nhưng khuynh hướng tiêu dùng ở trong và ngoài nước cũng như tiêu chuẩn nhập khẩu hạt điều đã thay đổi, thậm chí thường xuyên thay đổi theo hướng thắt chặt. Sự thay đổi như vậy gián tiếp đòi hỏi ngay những khu chế biến tập trung của ngành Điều tại Bình Phước để thỏa mãn các yêu cầu nhập khẩu Hạt điều trong tình hình mới hiện nay.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

Exploiting FTAs for export: BINH PHUOC chooses its PRIORITIZED AGRI-PRODUCTS

 •   10/07/2022 07:13:00 AM
 •   Đã xem: 759
 •   Phản hồi: 0
Vietnam signed 15 out of 26 types of Free Trade Agreements (FTAs) that have been in force with many countries and territories around the world. Many of those countries and territories are huge markets for agri-products such as the EU, CPTPP, RCEP, Asean, Eurasian Economic Union, as well as specific countries Japan, South Korea, Hong Kong, China, Australia, New Zealand, Chile, India and the UK. This is an opportunity for agri-products not only of Vietnam but also of Binh Phuoc province and other countries that are developing very strongly in terms of agriculture in the region. The competition of agri-products is fierce both at home and abroad, both directions of export and import with in Vietnam. Facing this challenge, Binh Phuoc province still has many opportunities to break through and develop markets of its agri-products, at least the province’s key agri-products if the province determines a master strategy for a basket of its prioritized agri-products, exploits opportunities from a series of 15 FTAs, links public - private partners,... These solid bases are to build each agri-product into a group of specific FTA countries smaller strategies to effectively compete before the remaining FTAs are added. The situation in the neighboring country, the Kingdom of Cambodia is choosing not only agri-products but also many other goods from a basket of 41 prioritized goods (including cashew nuts, peppercorn, rice, cassava, banana, longan, mango, pineapple and natural rubber) to exploit opportunities from its 9 FTAs being in force.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Khai thác FTA cho xuất khẩu: BÌNH PHƯỚC sớm chọn rổ NÔNG SẢN ƯU TIÊN

 •   09/07/2022 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 769
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam đã ký kết 15 trong số 26 loại Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và đang có hiệu lực với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhiều trong số quốc gia và vùng lãnh thổ đó đang là những thị trường tiêu thụ nông sản rất lớn của cả thế giới như: khối EU, CPTPP, RCEP, Asean, Liên minh Kinh tế Á – Âu EEU, cũng như các quốc gia riêng lẻ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hồng Kông, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Chile và Anh. Đây là cơ hội cho nông sản không chỉ của Việt Nam mà còn của tỉnh Bình Phước và nhiều quốc gia đang phát triển rất mạnh mẽ nông nghiệp trong khu vực. Sự cạnh tranh tiêu thụ nông sản diễn ra gay gắt cả trong nước và ngoài nước, cả chiều xuất khẩu đi lẫn chiều nhập khẩu nông sản tương đồng của các nước để tiêu thụ tại Việt Nam. Đứng trước thách thức này, tỉnh Bình Phước còn rất nhiều cơ hội để bứt phá, phát triển thị trường nông sản ít nhất là nông sản chủ lực của tỉnh nếu xác định một chiến lược lựa chọn rổ nhiều nông sản ưu tiên, khai thác cơ hội từ đồng loạt 15 FTA, liên kết đối tác công – tư để xây dựng mỗi nông sản vào một FTA một chiến lược nhỏ để cạnh tranh hiệu quả vào các FTA hiện hữu này trước khi các FTA còn lại được bổ sung. Tình hướng ở quốc gia lân cận, Vương quốc Campuchia đang lựa chọn không chỉ nông sản mà còn nhiều hàng hóa khác trong rổ 41 hàng hóa ưu tiên để khai thác cơ hội từ 9 FTA đang có hiệu lực.
The goal of Binh Phuoc Department of Industry and Trade in the new situation

The Japanese consider BINH PHUOC an opportunity of the wood industry

 •   08/07/2022 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 792
 •   Phản hồi: 0
Japan’s export wood processing industry is undergoing internal restructuring, in which promoting the shift of investment in production of wood products abroad is one of the important solutions. Overseas investment is guaranteed not to lose the outstanding characteristics of internationally ranked-wood grown in Japan, advanced Japanese technology and management, commercial reputation and international cooperation experience, guaranteed environmental standards and welfare,... Southern Vietnam is one of the destinations of Japan and is part of JICA Vietnam’s partnership development promotion program for the project proposed by the Yoshino wood industry association (Nara Prefecture, Japan). While the leading provinces in the southern wood industry, Binh Duong and Dong Nai attracting Japanese investment, the Japanese assess the sustainable potential of the Southern wood industry will have to be Binh Phuoc - a new navel of the region. From this finding, relevant domestic and foreign investors believe that Bu Dang district of Binh Phuoc province included in the province’s wood industry development program will satisfy the shifting needs of Japanese capital and opportunities for association and cooperation of enterprises in Binh Phuoc province.
Mục tiêu của Sở Công Thương tỉnh Bình Phước trong tình hình mới

Bình Phước: CỤM CÔNG NGHIỆP chuyên cho sản phẩm từ cây Điều và Gỗ

 •   08/07/2022 12:01:00 PM
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0
Trong thời gian qua tỉnh Bình Phước đã nỗ lực tái cấu trúc ngành hàng, lĩnh vực, sản phẩm từ cây điều (nhân hạt điều, dầu vỏ hạt điều, gỗ điều) và gỗ rừng trồng (bao gồm cả gỗ nguyên liệu nhập khẩu) theo hướng chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và tăng tốc xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của tỉnh đạt 3,5 tỷ USD, trong đó 02 nhóm sản phẩm chế biến chủ lực này chiếm tỷ trọng 41% kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Trước khả năng 02 nhóm sản phẩm chế biến từ cây điều và gỗ đòi hỏi những yêu cầu mới để thích ứng cho sự phát triển của trình độ công nghệ và nhu cầu tiêu dùng, phát huy tối ưu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh. Tháng 6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã thông qua tầm nhìn, định hướng, mục tiêu và giải pháp thích ứng cho giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030 nhất quán với Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020–2025) mà xác định 03 nhiệm vụ: tạo vùng nguyên liệu, cơ sở cho chế biến sâu và hình thành liên kết chuỗi trên địa bàn định hướng xuất khẩu.

Các tin khác

Thống kê
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay654
 • Tháng hiện tại14,860
 • Tổng lượt truy cập5,244,894
Thuốc nam trị tiểu đường
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây