Văn phòng Sở

Văn phòng Sở là bộ phận trực thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện công tác hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, công tác tài chính, đảm bảo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và kinh phí phục vụ cho hoạt động thường xuyên, liên tục của Sở.
Chánh Văn phòng Bà Ngô Thị Thanh Duyên                           Bà Ngô Thị Thanh Duyên
Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan 0271.3886215
Địa chỉ email duyenntt.sct@binhphuoc.gov.vn 
Địa chỉ nhà riêng  

Phó Chánh Văn phòng Ông Bùi Quang Minh                                  Ông Bùi Quang Minh
Trình độ chuyên môn Tiến sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0271.3881184
Địa chỉ email minhbq.sct@binhphuoc.gov.vn       
Địa chỉ nhà riêng  

Chuyên viên Ông Nguyễn Đức Tâm Cang                       Ông Nguyễn Đức Tâm Cang
Trình độ chuyên môn Cử nhân Toán - Tin
Điện thoại cơ quan 0271. 3870235
Địa chỉ email cangndt.sct@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng  

 
Chuyên viên Ông Nguyễn Vĩnh Lợi                                 Nguyen Vinh Loi
Trình độ chuyên môn Kỹ sư Mỏ địa chất
Điện thoại cơ quan 0271.3870235
Địa chỉ email loinv.sct@binhphuoc.gov.vn           
Địa chỉ nhà riêng  

Chuyên viên Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung                             Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0271.3870235
Địa chỉ email dungntm.sct@binhphuoc.gov.vn
Địa chỉ nhà riêng  

Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Phi Nga Bà Nguyễn Thị Phi Nga
Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính - Kế toán
Điện thoại cơ quan 0271. 3870235
Địa chỉ email ngantp.sct@binhphuoc.gov.vn                     
Địa chỉ nhà riêng  

Văn thư Bà Trần Thị Mai                                            Bà Trần Thị Mai
Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan 0271. 3879199
Địa chỉ email maitt.sct@binhphuoc.gov.vn      
Địa chỉ nhà riêng       

Chuyên viên Bà Nguyễn Thị Ngọc  
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0271.879199
Địa chỉ email ngocnt.sct@binhphuoc.gov.vn     
Địa chỉ nhà riêng  
Chuyên viên Ông Thái Bình Dương
Trình độ chuyên môn Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan 0271.879199
Địa chỉ email duongtb.sct@binhphuoc.gov.vn                      
Địa chỉ nhà riêng  
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây