nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ
STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Đơn vị trình Ngày tiếp nhận Ngày trả
kết quả
theo quy định
Tình trạng
2001 MS009 Đổi giấy CNĐĐKKDkhí dầu mỏ hóa lỏng Trần Sang 31.10.2011 04.11.2011 Hoàn thành
2002 MS008 Đổi giấy CNĐĐKKD khí dầu mỏ hóa lỏng Thúy Nhi 28.10.2011 03.11.2011 Hoàn thành
2003 MS007 Đổi giấy chứng nhậnKD khí dầu mỏ hóa lỏng Huỳnh văn thế 17.10.2011 21.10.2011 Hoàn thành
2004 MS006 Đăng ký tổ chức hội chợ Công Ty TNHH ĐT-XTTM Kim Long 25.10.2011 03.11.2011 Hoàn thành
2005 MS005 Đổi GCN ĐĐK KD khí hóa lỏng Bà Thúy Nhi - Tân Lợi - Hớn Quản 28.10.2011 04.11.2011 Hoàn thành
2006 MS004 Đổi GCN ĐĐK KD khí dầu mỏ hóa lỏng Bà Lâm Thị Cảo - Tân Hiệp - Hớn Quản 20.10.2011 26.10.2011 Hoàn thành
2007 MS001 Đổi GCN ĐĐK KD khí dầu mỏ hóa lỏng Ông Khương Nhật Tú - Lộc Hóa - Lộc Ninh 19.10.2011 25.10.2011 Hoàn thành
  Trang trước  1, 2, 3 ... 199, 200, 201