nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Liên kết













Trang nhất » Tra cứu hồ sơ








DANH SÁCH HỒ SƠ
STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Đơn vị trình Ngày tiếp nhận Ngày trả
kết quả
theo quy định
Tình trạng
21 MS2039 Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật BQLDA Đầu tư xây dựng 16.01.2017 17.02.2017 Hoàn thành
22 MS2038 Cấp GP kinh doanh gas HKD Thành Loan 17.01.2017 06.02.2017 Hoàn thành
23 MS2037 Cấp GP SX ATTP CN CT Ajinomoto VN tại Bình Long BP 17.01.2017 09.02.2017 Hoàn thành
24 MS2036 Cấp GP SX ATTP CN CT Ajinomoto VN tại Đồng Xoài BP 17.01.2017 09.02.2017 Hoàn thành
25 MS2035 Cấp GP kinh doanh gas HKD Vân Sơn 16.01.2017 03.02.2017 Hoàn thành
26 MS2034 Cấp GP KD xăng dầu CN - DNTN TXD Thu Hương 12.01.2017 25.01.2017 Hoàn thành
27 MS2033 Xác nhận bản cam kết NK Thép CTy TNHH SIT Vina 16.01.2017 20.01.2017 Hoàn thành
28 MS2032 Cấp GP kinh doanh xăng dầu DNTN Xăng dầu Duy Kỳ III 11.01.2017 24.01.2017 Hoàn thành
29 MS2031 Cấp GP Xinh doanh xăng dầu CN - DNTN Xăng dầu Hải Vân 11.01.2017 24.01.2017 Hoàn thành
30 MS2030 Cấp GP sử dụng vật liệu nổ T TNHH MTV Phú Tường An 10.01.2017 13.01.2017 Hoàn thành
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 199, 200, 201  Trang sau