Liên kết

Trang nhất » Quản lý cạnh tranh
Quản lý cạnh tranh - Bảo vệ quyền lợi người tiêuSTT Tên thủ tục hành chính Mã số Mức độ Chi tiết
1

Cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

 
Mức 2
               
 
2 Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  T-BPC-200823
-TT
Mức 2
3 Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp  T-BPC-200825-TT  Mức 2
4 Tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung   Mức 2

 

học lập trình android , iphone 7, van bang 2 cao dang dieu duong tphcm, Liên thông cao đẳng dược tphcm, Liên thông cao đẳng dược, Rèm vải, tuyen dung y duoc, cho thue xe , tử vi 2018, shisha thuốc lá điện tử vape, tu mat cu,