nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành Thủ tục hành chính Văn bản liên quan
Cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia Đoàn khảo sát kết hợp giao thương tại Singapore

Cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia Đoàn khảo sát kết hợp giao thương tại Singapore

Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Đoàn khảo sát và thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản vào hệ thống phân phối của Singapore kết hợp giao thương với doanh nghiệp Singapore.

Hướng dẫn của Bộ Tư pháp về công bố, niêm yết thủ tục hành chính, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Ngày 07/02/2014, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BTP hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính (TTHC), kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của Sở Công Thương

Thực hiện tốt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước, ngày 28/01/2013 Sở Công Thương đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013.

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước

Ngày 07/01/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 của UBND tỉnh Bình Phước.

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Ngày 09/10/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Quyết định bãi bỏ các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 24/9/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính ban hành mẫu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC

Ngày 04/6/2012, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 3793/VPCP-KSTT về việc mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC và Hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận PAKN.

Hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ rà soát thủ tục hành chính, quy định có liên quan

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2013 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008; Nghị quyết 30c-NQ/CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 02/02/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2012

Thực hiện Công văn số 22/UBND-KSTT ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính. Ngày 13/01/2012, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SCT về rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012.

Văn bản Hướng dẫn của UBND tỉnh về nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy, định thủ tục hành chính.

Ngày 04/01/2012, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 22/UBND-KSTTHC về việc Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính.

Văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ về nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

Ngày 28/11/2011, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 348/KSTT-VP về việc hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành về phản ánh, kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 30/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng.UBND tỉnh với các sở ngành về công bố thủ tục hành chính

Ngày 30/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập nhật thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nghị định của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày 08/6/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP về Kiểm soát thủ tục hành chính.

Hướng dẫn mẫu báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTG ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/7/2011, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 5156/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn mẫu báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTG ngày 20/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ, ngành, địa phương thường xuyên rà soát các quy định, thủ tục hành chính

Ngày 20/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-TTg về việc phân công các bộ, ngành địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

Ngày 14/02/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 173

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54770

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9257006