Danh mục thông tin

Liên kết

Luyện thi ielts cấp tốc
Lớp luyện thi ielts cấp tốc tại Hà Nội
Thảm lông
Thảm lông giá rẻ tại TP Hồ Chí Minh

Trang nhất Tin Tức Giới thiệu Sở Công thương
Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ III - năm 2016

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ III - năm 2016.

Sáng ngày 27/7, tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ III - năm 2016.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Chính sách phải “thoáng”

(Chinhphu.vn) - 14 năm sau khi Chính phủ có chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), Việt Nam vẫn chưa định hình được những sản phẩm CNHT cần tập trung phát triển. Do đó, để thúc đẩy ngành CNHT, cơ chế, chính sách phải “thoáng”, đặc biệt là ưu đãi về thuế.

Khai mạc triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - VSI Expo 2014

Ngày 17/9, triển lãm quốc tế Công nghiệp hỗ trợ - Viet Nam VSI Expo 2014 đã chính thức khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban điều phối chung Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Hội nghị Ủy ban Điều phối chung lần thứ 9 Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV) tổ chức tại thành phố Siêm Riệp, Vương quốc Campuchia. Ngài SUM Chanthol, Bộ trưởng cấp cao, Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Ủy ban điều phối Campuchia; Ngài Somdy DOUANGDY, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban điều phối Lào và Ngài Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban điều phối Việt Nam đồng chủ tọa. Đoàn Bình Phước tham dự do Đồng chí Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn tỉnh Bình Phước tham dự hội nghị.

Thông báo nguyên nhân mất điện ngày 02/9/2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông báo nguyên nhân mất điện ngày 02/9/2014 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thông tư Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

Ngày 27 tháng 12 năm 2013, Liên bộ Xây dựng - Công Thương -Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 21/2013/TT-BXD-BCT-BTTTT Quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của Thông tư liên tịch này và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Trách nhiệm của Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan soạn thảo văn bản quản lý dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống để Sở Xây dựng xem xét tổng hợp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ban hành trong trường hợp cần thiết; Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch này về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình; Phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của Thông tư liên tịch này theo quy định của pháp luật. Hiệu lực thi hành: Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2014

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2014

Bộ Công Thương đã banh hành Quyết định số 6741/QĐ-BCT ngày 31/07/2014 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành. Các Văn bản hết hiệu lực thi hành được tính đến ngày 30/6/2014

Thông tư quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BCT ngày 06/8/2014 về Quy định phương pháp xác định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 25/9/2014

Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 27/6/2014 về Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc. Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2014

Thông tư quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BCT ngày 30/6/2014 về Quy định chi tiết một số nội dung của Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ để đăng Công báo Chính phủ, Website Chính phủ và Website Bộ Công Thương. Thông tư này đã có hiệu lực từ ngày 01/9/2014

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia

Bộ Công Thương đã pê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 6300/QĐ-BCT ngày 15/7/2014

Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 7243/QĐ-BCT ngày 15/8/2014 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020

Thông tư hướng dẫn Quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2014.

Nghị định mới Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định này đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 và thay thế nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2014

Bài học thời cơ từ Cách mạng Tháng Tám

Bài học về vận dụng thời cơ trong Cách mạng Tháng Tám hoàn toàn có thể áp dụng vào công cuộc xây dựng đất nước của nhân dân ta hôm nay. Chúng ta phải lấy gốc rễ từ việc bồi dưỡng thực lực của chính mình, biết sáng tạo ra thời cơ và tận dụng thời cơ.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân

(Chinhphu.vn) – Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân có hiệu lực từ hôm nay (15/8). Đây sẽ là những cơ sở pháp lý quan trọng quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân.

Lớp tập huấn An toàn thực phẩm

Tập huấn an toàn thực phẩm

Ngày 6/8/2014, Sở Công Thương đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cho hơn 119 học viên là chủ cơ sở, người lao động trực tiếp của trên 40 cơ sở sản xuất bún, phở, bánh mì, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, ... thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương.

Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám

Bác Hồ với Cách mạng Tháng Tám

Kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2014), một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc và có ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Hình ảnh minh họa

Quy định mới về hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định 42/2014/NĐ-CP và thông tư 24/2014/TT-BCT ra đời sẽ quản lý chặt hơn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp (BHĐC) từ khâu gia nhập thị trường, hoạt động cho đến việc rút lui khỏi thị trường.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục tình yêu nước, tình đoàn kết

sự quan tâm, lo nắng cho học trò của Bác và việc giáo dục của Bác về tình yêu nước, tình đoàn kết, tình yêu con người Việt Nam.


Các tin khác

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 4560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69128

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8063949


bình chữa cháy, Thuê nhà riêng, học lập trình android , Vinhomes Gallery Giảng Võ iphone 7, van bang 2 cao dang dieu duong tphcm, Liên thông cao đẳng dược tphcm, Liên thông cao đẳng dược, Rèm vải, tuyen dung y duoc, cho thue xe , tử vi 2018, shisha thuốc lá điện tử vape, tu mat cu,