Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành Quản lý công nghiệp
Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Giải pháp tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp ngành Công Thương Bình Phước năm 2014

Thứ hai - 03/11/2014 09:28
Năm 2014, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương là đánh giá toàn diện về tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xác định những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ ngay để nhanh chónh thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển của tỉnh.

Đầu năm 2014, Sở Công Thương đã có Kế hoạch triển khai chương trình hành động tại Quyết định số 359/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và chương trình hành động số 44/CTr-UBND của UBND tỉnh Bình Phước về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Công Thương là đánh giá toàn diện về tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, xác định những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ ngay để sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi phát triển trở lại.

Sau đây là một số giải pháp ngành Công thương tỉnh Bình Phước đã và đang thực hiện để góp phần giải quyết khó khăn doanh nghiệp:
1. Liên quan đến những khó khăn về chính sách
Tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhất là vấn đề cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Tiếp tục thực hiện các chính sách đầu tư đang áp dụng trên địa bàn tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, nghiên cứu đề xuất các chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công; Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm tại các doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng Luật Môi trường; Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp chủ lực và mũi nhọn phát triển.
2. Liên quan đến những khó khăn về thủ tục hành chính
Tiếp tục phổ biến và cung cấp cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành Công Thương những thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu thực hiện đúng quy định. Thường xuyên rà soát và hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành Công Thương quản lý, kịp thời phát hiện những văn bản ban hành trái pháp luật hoặc không còn phù hợp gây cản trở, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sữa đổi, bổ sung theo quy định. Đồng thời, tiếp tục áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 với mục tiêu giải quyết công việc đúng luật, công khai, nhanh chóng.
            Cập nhật và đăng tải các thủ tục hành chính mới phát sinh, quy trình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính lên trang thông tin điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, Sở còn cập nhật, đăng tải các văn bản mới của UBND tỉnh, các Bộ, ngành liên quan đến thủ tục hành chính của ngành Công Thương cho mọi tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận và tìm hiểu.
3. Liên quan đến những khó khăn về điện
Tiếp tục tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của Bộ, ngành Trung ương các cơ quan có chức năng trong việc triển khai dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020. Chỉ đạo Công ty điện lực Bình Phước xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho doanh nghiệp; khu, cụm công nghiệp theo tinh thần văn bản số 2700/EVN-KH ngày 14/7/2014 của Tập đoàn Điện lực Miền Nam. Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các công trình đầu tư điện do các doanh nghiệp tự đầu tư trong và ngoài khu, cụm công nghiệp đúng kỹ thuật và phù hợp với giá thị trường. Kiểm tra việc cung cấp điện và đầu tư lưới điện của Công ty điện lực Bình Phước. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng ngừng cung cấp điện không tuân thủ theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đầu tư phát triển điện, chất lượng công trình điện; công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện và cung ứng điện, kiểm tra chấp hành về giá điện.
4. Liên quan đến những khó khăn về thị trường
Sở Công thương chỉ đạo Chi cục QLTT tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả hàng kém chất lượng và hàng cấm; Nâng cao hiệu quả các giải pháp chống buôn lậu, xây dựng phư ơng án cụ thể phù hợp với từng địa bàn, mặt hàng, đối tượng; Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới, hàng hóa xuất nhập khẩu vào khu phi thuế quan, hàng xách tay để ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế. Tuyên truyền phổ biến các hiệp định hàng rào thương mại tự do Việt Nam là thành viên WTO để tận dụng các lợi thế cạnh tranh các doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý xúc tiến thương mại và Kế hoạch thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014. Phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia kết nối cung cầu hàng hóa năm 2014, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10/2014 tại TP.HCM. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2015. Phối hợp với Ban quản lý các khu kinh tế tham mưu UBND tỉnh vị trí đất đầu tư xây dựng chợ đầu mối lâm sản theo chủ trương của UBND tỉnh. Về thương mại biên giới: Khẩn trương phối hợp với các ngành liên quan xây dựng đường giao thông và bãi tập kết hàng hóa tại lối mở Lộc Tấn - Tuần Lung. Về thương mại điện tử: thực hiện phóng sự tuyên truyền về lợi ích của Thương mại điện tử đến người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng Thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. Phối hợp lấy thông tin doanh nghiệp để cung cấp thông tin lên Cổng thương mại điện tử Quốc gia ECVN.
5. Liên quan đến những khó khăn về giá cả xăng dầu
Tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu. Theo đó, đối với các cửa hàng xăng dầu có bề rộng mặt tiền nhỏ hơn 30m, diện tích nhỏ hơn 900m2 nhưng đã xây dựng trước năm 2003 và không thuộc danh mục phải cải tạo nâng cấp thì đề nghị UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh tiếp tục hoạt động.
6. Liên quan đến những khó khăn về vốn đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị và đào tạo nguồn nhân lực
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiêp, Sở khoa học và công nghệ  tiến hành rà soát các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký hỗ trợ về máy móc thiết bị, xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, đào tạo nghề, …để thực hiện kế hoạch khuyến công năm 2014 và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2015.
7. Liên quan đến những khó khăn về vùng nguyên liệu
Trong kế hoạch hợp tác với các tỉnh thành trong cả nước, riêng trong lĩnh vực chế biến nông lâm sản, Sở Công thương  khuyến khích đầu tư chế biến sâu như: chế biến nhân điều thành thực phẩm ăn liền đạt chuẩn và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu, đầu tư chế biến dầu vỏ hạt điều, chế biến nước ép và rượu, cồn từ quả điều, chế biến ván ép từ gỗ và bã ép vỏ dầu điều, chế biến bột masat, sơn vecni cao cấp cách điện…- Cao su: việc hợp tác cũng nên tập trung vào chế biến sâu và tinh như chế biến thành nhựa gia dụng, săm lốp xe…đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nội địa và xuất khẩu theo như quy hoạch phát triển công nghiệp cao su Bình phước giai đoạn 2005-2015 đã được phê duyệt.
8. Liên quan đến những khó khăn vay vốn ngân hàng
            Năm 2014, Qua công tác quản lý nhà nước ngành, Sở Công Thương đã nắm bắt được một số doanh nghiệp có khó khăn trong việc tiếp cận vay vốn ngân hàng và đã gửi danh sách doanh nghiệp thuộc ngành có nhu cầu vay vốn ngân hàng đến Ngân hàng nhà nước tổng hợp, xử lý và có kế hoạch tiếp cận hỗ trợ theo chương trình kết nối doanh nghiệp với ngân hàng.

Tác giả bài viết: Lý Thị Mỹ Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 4283

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64833

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8854656