nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành Kế hoạch tài chính
Một số nội dung chủ yếu về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2014

Thứ hai - 13/10/2014 07:55

Chính phủ vừa họp phiên thường kỳ tháng 9/2014, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Tại phiên họp, Chính phủ nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 9 tháng năm 2014; tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã nghe, thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác.

          Theo Thông cáo báo chí về phiên họp thường kỳ của Chính phủ:

            Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, các thành viên Chính phủ nhất trí đánh giá, trong 9 tháng năm 2014, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ, Nghị quyết của các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu.

            GDP quý III tăng cao hơn quý I và quý II; tính chung 9 tháng đạt 5,62%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đã khắc phục các tác động tiêu cực do thiên tai, dịch bệnh gây ra và đạt mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm trước; năng suất và sản lượng lúa đông xuân tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

            Khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển khá; khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, tiếp tục có xuất siêu, góp phần tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia; xuất khẩu khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước cải thiện đáng kể, đạt tốc độ tăng tương đương với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng đạt mức tăng thấp nhất trong vòng 10 năm qua; giá cả thị trường khá ổn định. Lãi suất, tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định.

            Giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI có chuyển biến tích cực bước đầu. Tiến độ thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt cao hơn cùng kỳ các năm trước, bảo đảm các nhu cầu chi của ngân sách nhà nước. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, khoa học, công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng.

            An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông đạt nhiều kết quả tích cực. Dự báo cả năm cơ bản đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 5,8% là hoàn toàn khả thi.

            Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao; tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn đạt thấp so với mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2011 – 2015. Thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại về người và tài sản; ở một số địa phương, tình trạng cháy rừng vẫn còn diễn biến phức tạp.

            Đời sống nhân dân vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Thách thức như tổng cầu còn yếu, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nợ xấu còn cao; cân đối ngân sách khó khăn, chi thường xuyên ở mức cao và có xu hướng tăng; tái cơ cấu còn chậm; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp...

            Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 9 tháng năm 2014 như sau:

            Tăng trưởng GDP ước đạt 5,62%, cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ hai năm trước (2012 là 5,1% - năm 2013 là 5,14%); trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3% - khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 6,42% - khu vực thương mại, dịch vụ tăng 5,99%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 tăng 5,4%).

            Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 3,5%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,7% của cùng kỳ năm 2013; trong đó nông nghiệp tăng 2,4%, lâm nghiệp tăng 6,1%, thủy sản tăng 6,5%. Ước tính sản lượng lúa cả năm 2014 đạt khoảng 44,86 triệu tấn tăng 1,9% so với năm trước. Qua gần 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bình quân mức đạt các tiêu chí nông thôn mới trên cả nước là 8,62 tiêu chí/xã, trong đó số xã đạt 19 tiêu chí là 185 xã chiếm tỷ lệ 2,05%, các xã dưới 5 tiêu chí còn khoảng 17%.

            Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 11,1% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 6,2% (cùng kỳ tăng 5,3%); khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt trên 6 triệu lượt, tăng 10,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 109,63 tỷ USD tăng 14,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 107,2 tỷ USD tăng 11,1%; xuất siêu 2,47 tỷ USD bằng 2,25% tổng kim ngạch xuất khẩu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2014 tăng 0,4% so với tháng trước, so với tháng 12/2013 tăng 2,25%, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,62%; bình quân 9 tháng tăng 4,61%.

            Tổng thu ngân sách tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2014 ước đạt 597,55 ngàn tỷ đồng bằng 76,3% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 722,02 ngàn tỷ đồng bằng 71,7% dự toán năm. Trong 9 tháng qua, vốn đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng đáng kể về qui mô và tốc độ tăng trưởng, chiếm gần 38% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng 12,8% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 8,9 tỷ USD tăng 3,2% so với cùng kỳ; vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân ước đạt 4,1 tỷ USD tăng 10% so với cùng kỳ.

            Trong 9 tháng năm 2014, giải quyết việc làm cho khoảng 1.167 ngàn lao động, tăng 3,4% so với cùng kỳ và đạt 72,9% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trật tự an toàn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm mạnh ở cả 3 tiêu chí: số vụ giảm 14,47%, số người chết giảm 4,01% và số người bị thương giảm 18,11%.

            Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá kết quả đạt được là khá toàn diện theo hướng ổn định, vững chắc, hiệu quả hơn; đà tăng trưởng phục hồi rõ nét và đồng đều hơn. Đây là kết quả đáng mừng, tuy nhiên, “không được chủ quan, thỏa mãn; phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra với tinh thần năng động, sáng tạo, sâu sát”, Thủ tướng nhấn mạnh.

            Trong những tháng cuối năm 2014, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

            Về ổn định vĩ mô, tiếp tục nhất quán mục tiêu đã đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ, hài hòa các chính sách vĩ mô (tiền tệ, tài khóa, đầu tư, thương mại, giá cả thị trường) để duy trì ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát không chỉ trong năm 2014 mà còn cho những năm tiếp theo nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững. Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống. Tiếp tục giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; tăng dự trữ ngoại hối; bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam.

            Về giải quyết nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường chỉ đạo các ngân hàng thương mại có biện pháp phù hợp xử lý hiệu quả nợ xấu, tham gia cùng doanh nghiệp trong xử lý nợ xấu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), có phương án xử lý hiệu quả đối với nợ xấu đã mua và tiếp tục mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

            Về sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện hiệu quả các giải pháp, chính sách huy động mọi nguồn lực, khuyến khích đầu tư xã hội, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, bố trí vốn đối ứng để thực hiện các dự án đầu tư theo đúng tiến độ. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

            Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết với các thỏa thuận FTA đang đàm phán và sắp ký kết nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả các Hiệp định thương mại, cam kết quốc tế; giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác. Có biện pháp phù hợp để khuyến khích tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

            Về tái cơ cấu nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các trọng tâm tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; các đột phá chiến lược, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

            Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Thủ tướng giao Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cùng các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng thể vấn đề năng suất lao động, phân tích đánh giá của các tổ chức quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp tổng thể để cải thiện và nâng cao năng suất lao động.

            Về lĩnh vực xã hội, đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

            Thủ tướng Chính phủ lưu ý, bên cạnh nhiệm vụ chống quá tải bệnh viện, ngành Y tế cần quan tâm triển khai tích cực phòng chống bệnh lao, bệnh có số ca tử vong mỗi năm cao hơn nhiều so với số trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông. Đây là thực trạng đáng lo ngại, nhất là đa phần bệnh nhân lao là người nghèo. Bộ Y tế cần sớm có các biện pháp giải quyết vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh./.

Nguồn tin: baodientu.chinhphu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 2477

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53702

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9162680