Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành
Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2014

Thứ hai - 29/09/2014 22:50
Theo báo cáo số 527/CTK ngày 22/9/2014 của Cục Thống kê tỉnh Bình phước, tình hình phát triển công nghiệp, thương mại 9 tháng đầu năm 2014, như sau:
I/ CÔNG NGHIỆP :
* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9/2014 tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ tăng 10,83% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước; tương ứng: Công nghiệp chế biến tăng 2,14% và tăng 6,31%; Sản xuất và phân phối điện, nước tăng 3,88% và tăng 4,6%. Trong đó, chỉ số một số sản phẩm chủ yếu: Đá xây dựng 64.680,9m3, tăng 11,85% so với tháng trước, tăng 8,69% so cùng kỳ năm trước. Tương ứng: Hạt điều 4.335 tấn, giảm 0,79%, tăng 1,38%; Tinh bột sắn, dong riềng 4.736,4 tấn, tăng 1,32%, tăng 3,06%; Dịch vụ in trên sợi và vải 34.003,8 triệu đồng, tăng 2,57%, tăng 25,42%; Clinke 154.916 tấn, tăng 3,06%, giảm 2,87%; Xi măng 80.000 tấn, giảm 0,3%, tăng 62,14%; Mạch điện tử tích hợp 1.950 ngàn chiếc, bằng 100%, tăng 5,75%; Điện sản xuất 195,3 triệu KWh, tăng 4,91%, tăng 5,81%; Điện thương phẩm 60 triệu KWh, tăng 3,45%, tăng 3,45%.
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng so với tháng trước là do bước vào mùa xây dựng nên ngành đá xây dựng đẩy mạnh khai thác phục vụ nhu cầu xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu, cống…; bên cạnh đó ngành điện cũng đẩy mạnh khai thác do đang mùa mưa nguồn nước dồi dào; ngoài ra các ngành khác như ngành chế biến tinh bột sắn, bột dong riềng, ngành ván ép to gỗ và các vật liệu tương tự, clinke… cũng đẩy mạnh sản xuất để chuẩn bị sản lượng tiêu thụ cuối năm, đã góp phần làm tăng chỉ số IIP toàn tỉnh.
Lũy kế 9 tháng năm 2014 chỉ số IIP tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành khai thác mỏ giảm 4,43%; ngành chế biến tăng 9,52%;  ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,5%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4,58% .
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 9 tháng đầu năm 2014: Đá xây dựng 486.991,9 m3, đạt 57,29% kế hoạch năm, giảm 3,55% so với cùng kỳ; Tương ứng:  hạt điều nhân 37.924,2 tấn, đạt 63,21%, tăng 7,67%; tinh bột sắn, dong riềng 71.666,6 tấn, đạt 71,67%, tăng 0,41%; Clinke 1.317 ngàn tấn, đạt 77,47%, tăng 1,95%; xi măng 724 ngàn tấn, đạt 76,21%, tăng 16,27%; điện sản xuất 1.225,8 triệu KWh, đạt 70%, tăng 13,16%; Mạch điện tử tích hợp 36.981 ngàn chiếc đạt 154%, tăng 1,4%; So với cùng kỳ điện thương phẩm tăng 5,09%; Thiết bị tín hiệu âm thanh khác tăng 19,85%;
* Phát triển doanh nghiệp:
Từ đầu năm đến hết tháng 8/2014 trên địa bàn tỉnh đã có 419 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 1.542 tỷ đồng, tăng 30,5% về số DN và tăng 20,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình doanh nghiệp: DNTN (33DN -51 tỷ đồng), tương ứng: CTy TNHH 2TV (67- 407), CTy TNHH 1TV (300-718)và CTy CP (19 -366). Bình quân số vốn đăng ký thành lập mới là 3,68 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.
8 tháng đầu năm đã có 24 DN nộp thông báo ngừng hoạt động, 31 doanh nghiệp giải thể và 6 chi nhánh chấm dứt hoạt động; 188 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký.
Về thu hút đầu tư nước ngoài, từ đầu năm đến nay đã thu hút được 12 dự án với số vốn  đăng ký là 115,6 triệu USD, tăng 33,33% và tăng 49,16% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 
II/ THƯƠNG MẠI:
1/ Nội Thương:
* Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ: Tháng 9/2014 tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước thực hiện 2.211,8 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế nhà nước ước 90 tỷ đồng, giảm 3,4% so với tháng trước và tăng 63% so cùng kỳ năm trước; Tương ứng: Kinh tế tập thể ước 3,5 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 28,4%; Kinh tế cá thể ước 1.361,8 tỷ đồng, tăng 3,8% và tăng 3,8%; Kinh tế tư nhân 756,5 tỷ đồng, tăng 3,3% và tăng 72,5%.
Lũy kế 9 tháng năm 2014 tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước thực hiện 18.922,7 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch năm, tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước. Chia theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước chiếm 4,22%, tăng 43,9% so cùng kỳ năm trước; Tương ứng: Kinh tế tập thể chiếm 0,17%, tăng 27,1%; Kinh tế cá thể chiếm 62,67%, tăng 0,1%; Kinh tế tư nhân chiếm 32,94%, tăng 35,8%. Chia theo ngành kinh tế: Thương nghiệp chiếm 77,38%, tăng 13% so cùng kỳ năm trước, tương ứng: Khách sạn - Nhà hàng chiếm 12,58%, tăng 4,7%; Dịch vụ chiếm 10,04%, tăng 6,1%.
Nhìn chung tổng mức bán lẻ hàng hóa của các thành phần kinh tế và ngành kinh tế trong tháng 9 và 9 tháng đều tăng lên so với tháng trước và tăng cao so với cùng kỳ một phần là do giá cả tăng, một phần nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của nhân dân tăng.
* Về giá cả: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2014 ước tăng 0,18% so với tháng trước; tăng 1,75% so với tháng 12 năm trước và tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng 2014 so bình quân 9 tháng 2013 tăng 4,92%.
Diễn biến tình hình giá tiêu dùng của một số nhóm hàng chính so với tháng 8 như sau: Các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng là: Nhóm hàng hoá và dịch vụ ăn uống tăng 0,16%; Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,89%; Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 1,78%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%; Nhóm giáo dục tăng 1,76%; và Nhóm hàng hoá & dịch vụ khác tăng 0,13%. Các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm là: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD giảm 0,23%; Nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,03%; Nhóm giao thông giảm 2,31% và nhóm Văn hoá, giải trí & du lịch giảm 1,6%.
Nguyên nhân một số nhóm hàng tăng giá so với tháng trước là do tháng 9 là tháng tựu trường nên người dân cho con em may mặc và mua sắm đồ dùng để bước vào năm học mới vì vậy các nhóm hàng hoá may mặc, mũ nón và giày dép, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, nhóm giáo dục... đồng loạt tăng. Bên cạnh đó do trong tháng giá xăng liên tục có điều chỉnh giảm đã tác động đến những mặt hàng nhóm giao thông giảm mạnh so với tháng trước.
2/ Ngoại Thương:
* Xuất khẩu:
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2014 ước thực hiện 85.781 ngàn USD, tăng 15,5% so tháng trước và tăng 38,8% so cùng kỳ năm trước. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu: kinh tế nhà nước ước thực hiện 7.376 ngàn USD (chiếm 8,6%) tăng 29,5% so tháng trước và giảm 23,8% so với cùng kỳ; Kinh tế tư nhân 36.191 ngàn USD (chiếm 42,19%) tăng 8% so tháng trước và giảm 3,4% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 42.214 ngàn USD (chiếm 49,21%) tăng 20,4% so tháng trước và tăng 187,9% so với cùng kỳ.
Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu trong tháng 9/2014 như sau:
+ Hạt điều nhân ước thực hiện 2.351 tấn (trị giá 16.255 ngàn USD), tăng 2,9% về lượng và tăng 5,9% về giá trị so tháng trước; tăng 26,2% về lượng và tăng 30,5% về giá trị so cùng kỳ. Giá hạt điều nhân xuất khẩu bình quân tháng này là 6,91 ngàn USD/tấn, tăng 200USD/tấn so với tháng trước và tăng 220 USD/tấn so với cùng kỳ. Nguyên nhân giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng lên so với tháng trước là do thị trường xuất khẩu được mở rộng, bên cạnh đó đơn giá tăng nên một số doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu mặt hàng này.
+ Mủ cao su thành phẩm ước thực hiện 12.600 tấn (trị giá 24.610 ngàn USD), tăng 12,7% cả về lượng và giá trị so tháng trước; tăng 4,6% về lượng, giảm 9,7% về giá trị so với cùng kỳ. Giá cao su thành phẩm bình quân tháng này 1,95 ngàn USD/tấn, không biến động so với tháng trước, so cùng kỳ năm trước giảm 310 USD/tấn. Nguyên nhân giá trị xuất khẩu mặt hàng này tăng so với tháng trước là do các công ty tìm thêm được những thị trường mới xuất nên tăng cường xuất hàng tồn. Tuy nhiên giá trị xuất khẩu mặt hàng này giảm so với cùng kỳ là do đơn giá giảm.
+ Hàng nông sản khác ước thực hiện 1.850 ngàn USD, tăng 48% so tháng trước, giảm 56% so với cùng kỳ.
+ Hàng dệt may ước thực hiện 6.819 ngàn USD, tăng 19,8% so tháng trước và tăng 94,9% so cùng kỳ.
+ Hàng điện tử ước thực hiện 1.950 ngàn USD, tăng 5,4% so tháng trước, tăng 6% so cùng kỳ.
+ Sản phẩm bằng gỗ ước thực hiện 2.829 ngàn USD, tăng 7,6% so tháng trước và giảm 49,6% so cùng kỳ.
+ Hàng hóa khác ước thực hiện 23.678 ngàn USD, tăng 31,9% so tháng trước và tăng 299,36% so với cùng kỳ.
 Lũy kế 9 tháng năm 2014 kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 574.542 ngàn USD, đạt 70,1% kế hoạch năm và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung tình hình xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2014 có nhiều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu là sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, bằng nhiều biện pháp của Chính phủ và sự cố gắng vượt qua khó khăn của các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường mới, đã làm cho kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt kế hoạch đã đề ra và tăng so với cùng kỳ.
Một số mặt hàng chủ yếu ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2014 như sau:
+ Hạt điều nhân ước thực hiện 19.776 tấn (trị giá 132.400 ngàn USD), đạt 94,2% về lượng so kế hoạch năm;  tăng 37,8% về lượng và tăng 37,4% về giá trị so cùng kỳ. Giá hạt điều nhân xuất khẩu bình quân là 6,695 ngàn USD/tấn, giảm 19 USD/tấn so với cùng kỳ.
+ Mủ cao su thành phẩm ước thực hiện 92.951 tấn (trị giá 207.587 ngàn USD) đạt 71,5% kế hoạch năm; tăng 17,7% về lượng, giảm 5,9% về giá trị so với cùng kỳ. Giá cao su thành phẩm bình quân 9 tháng đạt 2,233 ngàn USD/tấn, giảm 561 USD/tấn so cùng kỳ năm trước.
+ Hàng nông sản khác ước thực hiện 37.857 ngàn USD, đạt 54,1% kế hoạch năm, giảm 31% so với cùng kỳ.
+ Hàng dệt may ước thực hiện 31.758 ngàn USD, đạt 57,7% kế hoạch năm, giảm 18,4 so cùng kỳ.
+ Hàng điện tử ước thực hiện 8.801 ngàn USD, đạt 25% kế hoạch năm, giảm 55,9% so cùng kỳ.
+ Sản phẩm bằng gỗ ước thực hiện 26.951 ngàn USD, đạt 59,9% kế hoạch năm, tăng 8,5% so cùng kỳ.
+ Hàng hóa khác ước thực hiện 105.338 ngàn USD, đạt 140,5% kế hoạch năm, tăng 102,8% so với cùng kỳ.
* Nhập khẩu:
- Kim ngạch nhập khẩu tháng 9/2014 ước thực hiện 31.917 ngàn USD, tăng 11,4% so tháng trước và tăng 126,3% so cùng kỳ năm trước. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu: Kinh tế nhà nước ước 1.087 ngàn USD (chiếm 3,4%) tăng 29,1% so với tháng trước; Kinh tế tư nhân 7.391 ngàn USD (chiếm 23,16%) giảm 38,8% so tháng trước và tăng 173,7% so với cùng kỳ năm trước; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 23.439 ngàn USD (chiếm 73,44%) tăng 49% so tháng trước và tăng 105,5% so cùng kỳ.
  Một số mặt hàng nhập khẩu tháng 9/2014 ước thực hiện:
+ Vải may mặc ước thực hiện 630 ngàn USD, tăng 21,2% so tháng trước, giảm 74,8% so cùng kỳ.
+ Hàng điện tử ước thực hiện 965 ngàn USD, tăng 211,3% so tháng trước, giảm 54% so cùng kỳ.
+ Hàng hóa khác ước thực hiện 29.792 ngàn USD, tăng 9,5% so tháng trước, tăng 582,5% so cùng kỳ.
* Lũy kế 9 tháng năm 2014 kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện được 161.467 ngàn USD, đạt 97,9%  kế hoạch năm, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
Một số mặt hàng nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện như sau:
+ Hàng điện tử ước thực hiện 4.094 ngàn USD, đạt  11,7% kế hoạch năm và giảm 79,1% so với cùng kỳ.
+ Hàng hóa khác ước thực hiện 132.932 ngàn USD, đạt  147,7% kế hoạch năm và tăng 90,8% so với cùng kỳ.

Nguồn tin: Cục thống kê tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 40


Hôm nayHôm nay : 1553

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53461

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8656445