nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành
Lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên ngành Công Thương về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Thứ tư - 14/10/2015 09:27
Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW, ngày 21/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến Nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng qua các phương tiện thông tin, báo chí.

Thực hiện văn bản số 686/STTTT-BCXB ngày 29/9/2015 của Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bình Phước về việc đăng tóm tắt hoặc trích đăng những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực trong dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Nhằm mục đích tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong nhiệm vụ học tập, quán triệt, triển khai đưa nghị quyết và các văn kiện đại hội của Đảng vào cuộc sống. Sở Công Thương đăng tải các dự thảo văn kiện Đại hội XII và tiếp nhận ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ngành đóng góp cho dự thảo văn kiện.

Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng: Download tại đây

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: Download tại đây 

Thời gian đóng góp ý kiến bắt đầu từ nay đến hết ngày 31/10/2015.

Ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ngành có thể bằng nhiều hình thức như:


- Góp ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí trong tỉnh.

- Tới cấp ủy đảng các cấp trong tỉnh hoặc gửi trực tiếp về Trung ương.

- Góp ý kiến trực tiếp tại Hội nghị lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị, các buối sinh hoạt chi bộ, đảng bộ.

Về nội dung đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau đây:
A. Đối với Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII, tập trung thảo luận, đóng góp:
- Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; 30 năm đổi mới và 5 bài học lớn.
- Dự báo tình hình thế giới và đất nước.
- Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020).
- Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường...
- Phương hướng, nhiệm vụ đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về giáo dục, đào tạo; phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và các giải pháp thực hiện.
- Quan điểm về quản lý phát triển xã hội; về các chính sách bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
- Phương hướng, giải pháp quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai.
- Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Mục tiêu và nhiệm vụ quốc phòng an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh...
- Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng.
- Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng...
B.  Đối với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề sau:
- Dự báo tình hình trước và sau Đại hội XI.
- Đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.
- Các quan điểm phát triển (tập trung vào các nội dung: thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tăng trưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với phát huy quyền làm chủ của người dân và phát triển mạnh doanh nghiệp Việt Nam).
- Mục tiêu tổng quát.
- Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường.
- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung cho các ý kiến: làm thế nào để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và tạo động lực, nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chủ trương giải pháp xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giải pháp ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế./.

Tác giả bài viết: Văn phòng

Nguồn tin: Sở Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 1798

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80244

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9088304