nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành
Kết quả hoạt động ngành công thương 2017, nhiệm vụ 2018

Thứ năm - 22/02/2018 09:55
Năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ tỉnh. Năm có nhiều biến đổi khí hậu phức tạp, thời tiết thất thường, nền kinh tế của tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, giá xuất khẩu hàng nông sản  chưa ổn định, cạnh tranh giữa hàng nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước diễn ra gay gắt đã tác động trực tiếp đến thị trường xuất, nhập khẩu và tiêu dùng nội địa của tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự giám sát thường xuyên của HĐND tỉnh cùng với sự nỗ lực của toàn Ngành đã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Ngành Công Thương Bình Phước cơ bản đã giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực. Phóng viên Bản tin Công Thương Bình Phước đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Anh Hoàng, Giám Sở Công Thương về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.

Phóng viên (P.V): Xin ông vui lòng khái quát những thành tích nổi bật của ngành Công Thương Bình Phước trong năm 2017?

Ông Nguyễn Anh Hoàng: Năm 2017, ngành Công Thương đã chủ động xây dựng và triển khai các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển Ngành để cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với nội dung trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Ngành, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể:
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 36.491,1 tỉ đồng, tăng 9,98% so cùng kỳ, đạt 110% kế hoạch năm; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội 37.785,6 tỉ đồng, tăng 16,14% so cùng kỳ, đạt 100,76% kế hoạch năm; Kim ngạch xuất khẩu 1.991,8 triệu USD, tăng 29,03% so cùng kỳ, đạt 128,5% kế hoạch năm; Kim ngạch nhập khẩu 1.290 triệu USD, tăng 33,2% so cùng kỳ, đạt 344% kế hoạch năm; Số hộ có sử dụng điện tăng thêm 2.800 hộ; tỷ lệ hộ có sử dụng điện đạt 98,6%.
Ngành Công Thương không ngừng phấn đấu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, phát triển; đổi mới phong cách làm việc và mở rộng mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, UBND các huyện, thị. Theo đó, đã thực hiện xây dựng hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Ngành: Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án đổi mới công nghệ đồng bộ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm và đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu đối với sản phẩm điều của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; Đề án đào tạo, phổ biến kiến thức về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia và đã kết thúc đàm phán, biện pháp chủ động phòng tránh và và vượt qua các hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Đề án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của các Hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ 5 và Kế hoạch của Tỉnh ủy về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tổ chức “Hội nghị khách hàng quốc tế ngành Điều - Bình Phước năm 2017”; Tổ chức “Hội chợ triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị UB điều phối chung lần thứ 11 Khu vực tam giác phát triển C-L-V tại tỉnh.

PV: Xin ông cho biết những khó khăn, vướng mắc mà ngành Công Thương Bình Phước gặp phải hiện nay là gì?
Ông Nguyễn Anh Hoàng: Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như sau:
Về công nghiệp:
Cơ cấu ngành công nghiệp, dịch vụ có sự chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm so tiềm năng, thế mạnh. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp còn thấp, sản phẩm sản xuất chủ yếu là sơ chế, tỷ lệ sản xuất gia công còn cao, sản phẩm chế biến sâu có hàm lượng công nghệ cao còn ít, các sản phẩm phụ trợ phục vụ sản xuất chính không đáng kể, hiện nay vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.
Công tác đầu tư thu hút hạ tầng cụm công nghiệp chưa phát triển, do công tác rà soát quy hoạch cụm công nghiệp chậm đã ảnh hưởng đến công tác quản lý và thu hút đầu tư.
Quá trình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp còn chậm, trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, cơ cấu ngành công nghiệp có sự chuyển biến nhưng còn chậm so với yêu cầu phát triển, hàm lượng giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị vẫn còn thấp.
Một số doanh nghiệp trong tỉnh hạn chế về năng lực tài chính, trình độ quản lý nên chưa nhạy bén với thị trường, chưa nhận diện được những rủi ro trong sản xuất kinh doanh để xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cũng như để xây dựng kế hoạch phòng ngừa sự cố, rủi ro trong kinh doanh hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa có khách hàng truyền thống và uy tín lại không mở rộng được thị trường tiềm năng dẫn đến sản phẩm sản xuất ra còn hạn chế. 
Về thương mại:
Mạng lưới kinh doanh và hệ thống phân phối tuy được củng cố và mở rộng nhưng chưa nhiều, chưa tạo được điểm nhấn để kích thích tiêu dùng; hạ tầng thương mại phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, tình hình thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong năm 2017 còn ít.
Công tác kiểm soát thị trường tuy được tăng cường nhưng vẫn còn một số lĩnh vực chưa được ngăn chặn và xử lý triệt để, nhất là: Buôn lậu tập trung vào một số mặt hàng: Gỗ, rượu, thuốc lá điếu, nước ngọt, đường cát thiết bị điện lạnh, điện tử cũ (tủ lạnh, máy lạnh, quạt máy) và tái xuất hiện mặt hàng pháo nổ vào dịp Tết; gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm diễn biến khá phức tạp đặc biệt là việc sử dụng các chất phụ gia trong sản xuất các mặt hàng ăn uống, thực phẩm. Tại các điểm bán hàng, các đối tượng có hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng thường phân tán nhỏ lẻ, cất giấu, bày bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng thật đan xen lẫn nhau để gây khó khăn cho các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

P.V: Trong điều kiện kinh tế toàn cầu có nhiều biến động khó dự báo. Xin ông cho biết những vấn đề trọng tâm mà ngành Công Thương Bình Phước cần ưu tiên thực hiện trong năm 2018 là gì?
Ông Nguyễn Anh Hoàng: Những vấn đề trọng tâm mà Sở ưu tiên thực hiện trong năm 2018:
Một là: Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra năm 2018. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Hai là, tăng cường thực hiện: Chiến lược xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện các giải pháp cụ thể, tập trung cho các lĩnh vực xuất khẩu thế mạnh của tỉnh: Cao su, điều, dệt may, giày da,… Tích cực triển khai, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại vào các thị trường mà Việt Nam có tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhằm củng cố, phát triển thị trường xuất khẩu truyền thống và khai thác thị trường xuất khẩu mới.
Ba là, thực hiện đề án xây dựng chợ đầu mối nông sản, xây dựng sàn giao dịch nông sản của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” năm 2018. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh; xây dựng điểm bán hàng Việt.
Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn kinh phí khuyến công; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và quảng bá thương hiệu; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận và xây dựng các dự án điện năng lượng mặt trời.
Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính: Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, dịch vụ hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhân dân; công khai minh bạch hoạt động quản lý nhà nước của ngành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.
Sáu là, đẩy mạnh hoạt động liên kết ngành, liên kết vùng, liên kết giữa nhà sản xuất - nhà khoa học - nhà phân phối để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; truy suất nguồn gốc thực phẩm và kết nối cung cầu hàng hóa theo hướng bền vững.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn tin: Sở Công thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 3249

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 65876

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 9174854