Danh mục thông tin

Liên kết

Trang nhất Tin Tức Hoạt động ngành
Hội chợ Quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Bộ Công Thương tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ năm - 02/10/2014 10:20
Nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Quyết định số 7823/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 29/9/2014, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là cán bộ ngành Công Thương tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, đại diện cho các Hiệp hội ngành nghề và đại diện đông đảo cộng đồng doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương.
Phát biểu tại Hội Nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, trước yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, ban hành chính sách, pháp luật, trong đó biểu hiện rõ nét nhất là việc tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm các quy định, thủ tục hành chính được thực thi thống nhất, hiệu quả trên phạm vi cả nước, ngày 14 tháng 5 năm 2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP. Trên cơ sở quy định của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã kịp thời ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 24/3/2014 quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.


Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc Hội nghị

Là một trong những Bộ, ngành đầu tiên ban hành riêng một văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Thông tư số 11/2014/TT-BCT đã thể hiện quyết tâm cũng như sự đánh giá đúng tầm quan trọng của Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, để các quy định nói trên của Thông tư số 11/2014/TT-BCT được đi vào thực tiễn, hàng năm, Bộ Công Thương đã xây dựng, quyết định ban hành các kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị của Bộ Công Thương, các Sở Công Thương; rà soát, đơn giản hóa một số nhóm thủ tục hành chính đang được thực hiện trong thực tế; hệ thống hóa, niêm yết, công bố công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (www.moit.gov.vn) và tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, v.v...

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 18 tháng 9 năm 2014, Bộ Công Thương đã chủ động chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam rà soát, cắt giảm thời gian tiếp cận điện năng cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có dự án đầu tư tại Việt Nam từ 140 ngày xuống còn 70 ngày. Trên cơ sở phương án do Tập đoàn điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ xem xét, thẩm định phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện thực hóa chủ trương trên ngay trong năm 2014.

Đạt được nhiều thành tựu nhất định

Thực hiện các Nghị định, Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời gian vừa qua, công tác thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương đã có được nhiều thành tựu nhất định. Trong đó, việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 đã đạt được trên 90% (10% còn lại nằm ở văn bản cấp Luật đang được Bộ Tư pháp chủ trì, xử lý), triển khai thi hành nghiêm Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, v.v… Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định thành lập Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, v.v... Những kết quả đó đã thể hiện phần nào cam kết, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công Thương trong thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 

Qua công tác kiểm tra, Bộ Công Thương đã kịp thời yêu cầu bãi bỏ một số thủ tục hành chính đang được thực hiện tại địa phương không có trong quy định của pháp luật cũng như chấn chỉnh công tác thực hiện giải quyết đúng thời hạn theo quy định của cơ quan đơn vị. Ngoài ra, Bộ cũng đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính qua đó nhiều Sở Công Thương đã chủ động đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính với tỉ lệ từ 20-50%. Thông qua công tác kiểm tra thủ tục hành chính, Bộ đã kịp thời giải đáp các vướng mắc, khó khăn của các Sở Công Thương trong giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp, cá nhân.

Tính đến ngày 31/8/2014, Bộ Công Thương đã công bố 313 thủ tục hành chính ở cả ba cấp: trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thực hiện ở 14 lĩnh vực. Trong sáu tháng đầu năm 2014, Bộ Công Thương đã tiếp nhận xử lý 906.711 hồ sơ ở tất cả 14 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công Thương là một trong những Bộ tiên phong trong việc triển khai cung cấp trực tuyến các dịch vụ công. Hiện nay, toàn bộ trên 50 dịch vụ công trực tuyến của Bộ đều ở mức độ 2 trở lên.

Còn nhiều khó khăn, trở ngại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với yêu cầu và đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong ngành Công Thương còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại như: một số đơn vị, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, chưa thật sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác này. Việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số địa phương còn tình trạng quá hạn; vẫn còn tồn tại tình trạng cán bộ, công chức “nhũng nhiễu” khi giải quyết thủ tục hành chính bị dư luận xã hội và báo chí phản ánh.

Hiện nay các nguồn lực để triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế. Số lượng cán bộ, công chức trong toàn ngành Công Thương tham gia vào công tác này còn mỏng. Nguồn kinh phí cho việc thực hiện công tác này còn khiêm tốn trong đó nguồn kinh phí để xây dựng, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kinh phí hỗ trợ cho hệ thống cán bộ đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính, kinh phí phục vụ công tác điều tra, khảo sát, lấy ý kiến tham gia rộng rãi của tổ chức, cá nhân còn chưa đáp ứng được một phần nhỏ so với yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân chính là do kinh phí dành cho công tác này chủ yếu lấy từ nguồn ngân sách nhà nước trong khi nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Hơn nữa, theo chỉ đạo chung của Chính phủ, số lượng biên chế của toàn bộ hệ thống các cơ quan hành chính từ Trung ương và địa phương không tăng và còn phải rà soát cắt giảm.

Tại Hội nghị,đại diện đến từ Công Ty TNHH Piaggio Việt Nam mong muốn Bộ Công Thương sẽ có chính sách mới về phạm vi kinh doanh trong công tác chuyển khẩu; linh động hơn về thời gian gia hạn, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định thủ tục xin cấp giấy công nghiệp đầu tư . 

Phản ánh về việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến linh vực khai báo hoá chất, đại diện đến từ Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đã tổ chức nhiều cuộc Hội thảo nhằm chia sẻ với doanh nghiệp những khó khăn, vướng mắc. Theo đó, quá trình thông quan của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, thời gian thực hiện khai báo hóa chất chậm, hồ sơ còn phức tạp, công tác thống kê, cập nhật thủ tục hành chính như danh mục ngành, lĩnh vực chưa phân công rõ cho đơn vị nào. Đại diện Sở Công Thương Hải Phòng kiến nghị Bộ Công Thương nên ban hành danh mục ngành, lĩnh vực chuẩn để thuận lợi hóa cho việc thống kê, niêm yết thủ tục hành chính, tránh được tình trạng "nhũng nhiễu", gây phiền hà của cán bộ thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giúp các cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có thể nắm bắt tình hình tiêu cực để kịp thời có biện pháp xử lý.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Theo ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, trên cơ sở các đề xuất, phương án đơn giản hóa của các đơn vị, địa phương, Bộ Công Thương sẽ quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chung của toàn ngành. Trong đó, những nội dung liên quan đến thẩm quyền của Bộ Công Thương sẽ được triển khai thực thi ngay, còn những nội dung liên quan đến thẩm quyền của cơ quan khác hoặc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ được Bộ Công Thương đề xuất thực hiện.


Năm 2014, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tiếp thu, tổng hợp ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với quy định, thủ tục hành chính ngành Công Thương, nhằm đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện. Bộ cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát ban hành mới thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính hiện có; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại cơ sở. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp đối với các quy định hành chính, thủ tục hành chính ngành Công Thương. Tiếp tục tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính ngành Công Thương nhằm khảo sát sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân đối với hệ thống thủ tục hành chính ngành Công Thương nói chung để liên tục tiếp thu, hoàn thiện.
 

 


Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đánh giá cao đóng góp ý nghĩa, thiết thực từ phía đại biểu. Ông Tân nhấn mạnh, Bộ Công Thương sẽ tăng cường đối thoại, tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với quy định hành chính, thủ tục hành chính ngành Công Thương để tổng hợp và xử lý kịp thời.

 

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 4329

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 64879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8854702