nấu ăn, đầm dự tiệc, máy đo độ ẩm

Liên kết

Trang nhất » Tra cứu hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ
STT Mã hồ sơ Tên hồ sơ Đơn vị trình Ngày tiếp nhận Ngày trả
kết quả
theo quy định
Tình trạng
1 MS2059 Thông báo thực hiện khuyến mại VNPT Bình Phước 21.02.2017 21.02.2017 Hoàn thành
2 MS2058 Đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu CT TNHH XNK Khải Nguyên 28.02.2017 16.03.2017 Hoàn thành
3 MS2057 CẤp GP kinh doanh gas HKD Đào Hoàn 20.02.2017 13.03.2017 Hoàn thành
4 MS2056 Cấp GP kinh doanh gas HKD Trương Hữu Lực 23.02.2017 15.03.2017 Hoàn thành
5 MS2055 Đăng ký thực hiện khuyến mại CT TNHH Truyền Thông Lan Truyền 23.02.2017 03.03.2017 Hoàn thành
6 MS2054 Cấp GP kinh doanh Xăng dầu DNTN Trúc Linh 20.02.2017 03.03.2017 Hoàn thành
7 MS2053 Cấp GP kinh doanh xăng dầu TXD Kim Dung 21.02.2017 06.03.2017 Hoàn thành
8 MS2052 Đăng ký thực hiện khuyến mại CT TNHH Bình Phúc 17.02.2017 27.02.2017 Hoàn thành
9 MS2051 Cấp GP kinh doanh xăng dầu DNTN Trần Tâm 17.02.2017 02.03.2017 Hoàn thành
10 MS2050 Cấp GP kinh doanh xăng dầu DNTN TXD Huệ Châu 16.02.2017 01.03.2017 Hoàn thành
1, 2, 3 ... 199, 200, 201  Trang sau