Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hóa chất

STT Tên thủ tục hành chính Mã số Mức độ Tải nội dung 
1  Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm 280744 Mức 2
2  Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục, sản xuất kinh doanh có điều kiện 280745 Mức 2
3  Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục, sản xuất kinh doanh có điều kiện 280746 Mức 2
4

 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

280747 Mức 2
5  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280748 Mức 2
6  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280749 Mức 2
7  Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280750 Mức 2
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280751 Mức 2
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280752 Mức 2
10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện 280753 Mức 2
11 Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp  280754 Mức 2
12 Cấp Giấy đăng ký khai báo hoá chất nguy hiểm 280755 Mức 2
13 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 280757 Mức 2
14 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất 280758 Mức 2

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây